Мэдээний архив

7 хоногийн мэдээ

2013 оны 9-р сарын 20, Баасан гариг, 03:43 Р.Амартүвшин

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдын баталсан удирдамжаар Хамгаалалтын захиргааны үйл ажилллагаа, байгаль орчин, ногоон хөгжлийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхээр ТЗУГ-ын мэргэжилтэн Б. Лувсандоржоор ахлуулсан ХШҮДАГ-ын мэргэжилтэн Э.Батхишиг, Г.Оюунгэрэл, ОХОЗХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Чулуунбаатар нар ажиллаа. Энэхүү шалгалтаар байгууллагын дотоод ажил, бичиг хэргийн бүрдэлт, архив бичиг хэргийн хөтлөлт, ТАХ-ын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ, үнэлэж дүгнэсэн байдал, өргөдөл гомдлын хариутай бичгийн шийдвэрлэлт, байгаль орчны шинэчлэгдсэн багц хуулиудын сурталчилгаа, хэрэгжилтийн байдал, ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж буй арга хэмжээ үр дүн зэргийг шалгаж ажилтнуудаас санал хүсэлтийг хүлээн авлаа.

 
2013 оны 8-р сарын 06, Мягмар гариг, 12:42 администратор

Орхоны хөндийн БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны
2013 оны 07дугаар сарын мэдээ

МУИС-ийн Ойн судлалын тэнхим, АНУ-ын Колумби, Вержини их сургуулиудын   судалгааны баг “Орхоны хөндий дэхь эзэнт гүрний үеийн уур амьсгалын  өөрчлөлт” сэдэвт семинарыг  хамгаалалтын захиргааны мэдээлийн төвд  зохион байгуулаа.

 

7 хоногийн мэдээ

2013 оны 7-р сарын 24, Лхагва гариг, 06:08 Р.Амартүвшин

МУИС-ийн Ойн судлалын тэнхим, АНУ-ын Колумби, Вержини их сургуулиудын судалгааны баг “Орхоны хөндий дэхь эзэнт гүрний үеийн уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт семинар хамгаалалтын захиргаанд зохион байгуулсан.

Хархорин сумын ТХГН-т ажил үйлчилгээ явуулж буй газар ашиглагчидтай сумын засаг дарга, татварын хэлтэс, газрын даамал, аймгийн МХГ-ын байгаль орчны байцаагчидтай хамтарсан сургалтыг зохион байгуулж ТХГН-ын газар ашиглагчдын нэгдсэн программ, мэдээллийн сан, БОНБҮнэлгээний мэдээллийн сан, БО-ны багц хууль тогтоомж, ААН-ийн татвар төлөлтийн тайланг хэлэлцэн мэдээлэл өглөө.

 
2010 оны 6-р сарын 04, Баасан гариг, 14:05 администратор

“Архангайн амьдрал” сонинд өгсөн ярилцлага- Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа яг ямар нутаг дэвсгэрүүдийг хамарч ажилладаг вэ?

 

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn