Тэмдэг тэмдэглэгээ

Тэмдэглэгээ, мэдээлэл

2014 оны 12-р сарын 31, Лхагва гариг, 03:39 Ч.Суурьтогтох

 

— Цогцолборт газрын аялал жуулчлалын бүс, /Хужирт сумын Үүртийн тохойгоос Бат-Өлзий сумын Хүрхрээ хүртэлх/ Дэд маршрут 1-ын дагуу 68 ш төмөр тэмдэгт байрлуулав.
 

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn