Аялалын маршрут

2014 оны 8-р сарын 05, Мягмар гариг, 01:00 Ч.Суурьтогтох

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

“Орхоны хөндийн БЦГ”-ын аяллын зам чиглэлийн маршрут

Ерөнхий маршрут

Аяллын код

Аяллын зам чиглэл

М-1

Хархорин-Харбалгас нийт 52км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Зам/ км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

47.12.006

102.50.318

Эхлэл цэг. Хархорин

-

Амрах цэг

47.25.446

102.39.403

Хар балгас

32

Амрах цэг

47.32.280

102.31.554

Дойт толгой

20

Амрах цэг

М-2

Хархорин- Хөшөө цайдам нийт 76км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Зам/км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

47.12.006

102.50.318

Эхлэл цэг. Хархорин

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

47.33.397

102.50.285

Хөшөө цайдам

45

Амрах цэг

47.31.274

102.53.125

Өгий нуур

31

Амрах цэг

М-3

Хархорин –Үүртийн тохой-Найман нуур-Хүрхрээ-Төвхөн-Хархорин нийт 354км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Зам/км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

47.12.006

102.50.318

Эхлэл цэг. Хархорин

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46.54.398

102.46.057

Хужирт

56

Амрах цэг

46.53.55

102.22.40

Үүртийн тохой

28

Нэвтрэх цэг

46,49,072

102,14,284

Батөлзий

22

Амрах цэг

46.47.14

101.57.37

Хүрхрээ

28

Нэвтрэх цэг

46.54.491

101.81.305

Найман нуур /араасаа/

40

Нэвтрэх цэг

46.38.502

101.45.349

Бөөрөг

14

Амрах цэг

46.47.14

101.57.37

Хүрхрээ

26

Нэвтрэх цэг

47.00.768

102.15.374

Төвхөн

65

Нэвтрэх цэг

46.58.017

102.32.351

Сайхан булгийн дэнж

22

Амрах цэг

46.59.035

102.36.149

Бэрхийн булан

6

Амрах цэг

47.02.501

102.42.289

Морин полон жуулчны бааз

18

Амрах цэг

47.12.006

102.50.318

Хархорин

29

Амрах цэг

М-4

Хархорин –-Төвхөн нийт 75км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Зам/км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

47.12.006

102.50.318

Эхлэл цэг. Хархорин

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46.59.035

102.36.149

Майхан толгой

Бэрхийн булан

47

Амрах цэг

46.58.017

102.32.351

Сайхан булгийн дэнж

6

Амрах цэг

47.00.768

102.15.374

Төвхөн

22

Нэвтрэх цэг

“Орхоны хөндийн БЦГ”-ын Дэд маршрут 1

Аяллын код

Үүртийн тохойн аяллын зам чиглэл

М-1

Үүртийн тохой-Төвхөн нийт 85км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Аян замын км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46 53 26.9

102 22 46.9

Эхлэл цэг

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол

46 52 51.3

102 20 403

Тэмээн чулуу

8

Дөрвөлжин булшны цогцолбор дурсгал

46 53 34.7

102 19 28.3

Хустын рашаан

5

Хүрэмний хүйтэн рашаан

46 53 47.5

102 21 37.8

Бага Хүрхрээ

2

1м өндрөөс буух 4м урттай хүрхрээ

46,49,072

102,14,284

Батөлзий сум

15

Төв суурин

46 52 372

102 11 260

Онгоцтын гүүр

17

46 59 564

102 18 212

Төвхөний пост

30

Нэвтрэх цэг

47 01 040

102 17 464

Хадагтай мод

5

Авто зогсоол

47.00.768

102.15.374

Төвхөн хийд

3

Ширээт ууулын оройд байх хийд

М-2

Үүртийн тохой-Могойтын рашаан нийт 43 км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Аян замын км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46 53 26.9

102 22 46.9

Эхлэл цэг

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол

46 52 51.3

102 20 403

Тэмээн чулуу

8

Дөрвөлжин булшны цогцолбор дурсгал

46,49,072

102,14,284

Батөлзий сум

14

Төв суурин

46 44 56.5

102 13 54.9

Могойтын рашаан

18

Амрах цэг, Авто зогсоол, Хүхэрлэг халуун рашаан

46 44 39.1

102 14 053

Хангайн цагаан чулуу

3

Уулын тагт байрлах шүтлэгт хадан цохио

М-3

Үүртийн тохой –Найман нуур нийт 142км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Аян замын км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46 53 26.9

102 22 46.9

Эхлэл цэг

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол

46,49,072

102,14,284

Батөлзий сум

22

Төв суурин

46 43 29,49

102 21,59,9

Өвтийн даваа

17

Байгалийн үзэсгэлэнт даваа

46 27 33,10

102 16 48,3

Уянга сум

43

Төв суурин

46 25 17,45

102 00 08,8

Шурангийн цохио

45

Өвөрмөц тогтоцтой хадан цохио

46 37 02.47

101 46 08.9

Хүйсийн найман нуурын пост

15

Нэвтрэх цэг, Амрах цэг

М-4

Үүртийн тохой-Хүрхрээ нийт 50км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Аян замын км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46 53 26.9

102 22 46.9

Эхлэл цэг

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол

46,49,072

102,14,284

Батөлзий сум

22

Төв суурин

46.47.14

101.57.37

Хүрхрээ

28

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

“Орхоны хөндийн БЦГ”-ын Дэд маршрут 2

Аяллын код

Хүрхрээний аяллын зам чиглэл

М-1

Хүрхрээ-Төвхөн нийт 68км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Аян замын км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46.47.14

101.57.37

Эхлэл цэг

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46,48,454

102,02,379

Баян уул жуулчны бааз

8

Амрах цэг

46 52 372

102 11 260

Онгоцтын гүүр

22

Гарам

46 59 564

102 18 212

Төвхөний пост

30

Нэвтрэх цэг

47 01 040

102 17 464

Хадагтай мод

5

Авто зогсоол

47.00.768

102.15.374

Төвхөн хийд

3

Ширээт ууулын оройд байх хийд

М-2

Хүрхрээ-Үүртийн тохой нийт 86 км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Аян замын км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46.47.14

101.57.37

Эхлэл цэг

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46 44 56.5

102 13.54.9

Могойтын рашаан

32

Амрах цэг, Авто зогсоол, Хүхэрлэг халуун рашаан

46 44 39.1

102 14 053

Хангайн цагаан чулуу

3

Уулын тагт байрлах шүтлэгт хадан цохио

46 44 56.5

102 13 54.9

Могойтын рашаан

3

Амрах цэг

46,49,072

102,14,284

Батөлзий сум

18

Төв суурин

46 53 47.5

102 21 37.8

Бага Хүрхрээ

15

1м өндрөөс буух 4м урттай хүрхрээ

46 53 34.7

102 19 28.3

Хустын рашаан

2

Хүрэмний хүйтэн рашаан

46 52 51.3

102 20 403

Тэмээн чулуу

5

Дөрвөлжин булшны цогцолбор дурсгал

46 53 26.9

102 22 46.9

Үүртийн тохой

8

Нэвтрэх цэг

М-3

Хүрхрээ –Найман нуур нийт 98км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Аян замын км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46.47.14

101.57.37

Эхлэл цэг

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46 38 70.7

101 56 82.9

Хятрууны рашаан

17

Амрах цэг

46 38 50,2

101 45 34,9

Бөөрөг

27

Амрах цэг

46 37 02.47

101 46 08.92

Хүйсийн найман нуур

14

Нэвтрэх цэг, Амрах цэг

46.47.14

101.57.37

Хүрхрээ

40

Нэвтрэх цэг, Амрах цэг

М-4

Хүрхрээ-Огтоны булан нийт 38 км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Аян замын км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46.47.14

101.57.37

Эхлэл цэг

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46 45 08,19

101 41 51,9

Улиастайн дэнж

20

Амрах цэг

46 48 04.07

101 45 20.42

Огтоны булан /Улиастайн гол/

18

Амрах цэг
“Орхоны хөндийн БЦГ”-ын Дэд маршрут 3

Аяллын код

Төвхөний аяллын зам чиглэл

М-1

Төвхөн-Хүрхрээ нийт 65км

Координат

Хүрэх газрын нэр

зам/км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

47.00.768

102.15.374

Эхлэл цэг

Төвхөн

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46 52 372

102 11 260

Онгоцтын гүүр

30

Гарам

46,48,454

102,02,379

Баян уул жуулчны бааз

27

Амрах цэг

46.47.14

101.57.37

Хүрхрээ

8

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

М-2

Төвхөн-Үүртийн тохой нийт 49км

Координат

Хүрэх газрын нэр

зам/ км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

47.00.768

102.15.374

Эхлэл цэг

Төвхөн

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46 52 372

102 11 260

Онгоцтын гүүр

30

Гарам

46 53 34.7

102 19 28.3

Хустын рашаан

9

Хүрэмний хүйтэн рашаан

46 53 47.5

102 21 37.8

Бага Хүрхрээ

2

1м өндрөөс буух 4м урттай хүрхрээ, Амрах цэг

46 53 26.9

102 22 46.9

Үүртийн тохой

8

Нэвтрэх цэг

М-3

Төвхөн-Могойт нийт 68км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Зам/км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

47.00.768

102.15.374

Эхлэл цэг

Төвхөн

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46 52 372

102 11 260

Онгоцтын гүүр

30

Гарам

46,49,072

102,14,284

Батөлзий сум

17

Төв суурин

46 44 56.5

102 13 54.9

Могойтын рашаан

18

Амрах цэг, Авто зогсоол, Хүхэрлэг халуун рашаан

46 44 39.1

102 14 053

Хангайн цагаан чулуу

3

Уулын тагт байрлах шүтлэгт хадан цохио

М-4

Төвхөн-Найман нуур нийт 147 км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Зам/км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

47.00.768

102.15.374

Эхлэл цэг

Төвхөн

-

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол, амрах цэг

46 52 372

102 11 260

Онгоцтын гүүр

30

Гарам

46,49,072

102,14,284

Батөлзий сум

17

Төв суурин

46 43 29,49

102 21 59,89

Өвтийн даваа

17

Байгалийн үзэсгэлэнт даваа

46 27 33,10

102 16 48,36

Уянга сум

43

Төв суурин

46 25 17,45

102 00 08,87

Шурангийн цохио

45

Өвөрмөц тогтоцтой хадан цохио

46 37 02.47

101 46 08.92

Хүйсийн найман нуурын пост

15

Нэвтрэх цэг, Амрах цэг


“Орхоны хөндийн БЦГ”-ын Дэд маршрут 4

Аяллын код

Найман нуураас аялах зам чиглэл

М-1

Найман нуур-Хүрхрээ нийт 60км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Зам/км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46 29 06.37

101 52 18.64

Эхлэл цэг Пост

-

Нэвтрэх цэг, амрах цэг

46 30 52.50

101 51 25.91

Ширээтийн даваа

5

Автозогсоол

46 31 22.89

101 49 59.08

Ширээт нуур

3

Газрын гүнд хоорондоо холбогдсон үзэсгэлэнт 8 нуур

Морь, сарлаган аялалд нэн тохиромжтой.

46 32 21.63

101 47 09.01

Мухар нуур

2

46 34 12.25

101 46 17.88

Халиут нуур

3.5

46 34 46.70

101 46 32.92

Бугат нуур

2

46 35 04.24

101 46 12.48

Шанаа нуур

1.5

46 36 29.81

101 45 46.87

Хаяа нуур

3

46 36 34.85

101 46 27.26

Дөрөө нуур

2

46 37 02.47

101 46 08.92

Хүйс нуур

2

46 38 50,2

101 45 34,9

Бөөрөг

14

Амрах цэг

46.47.14

101.57.37

Хүрхрээ

22

Нэвтрэх цэг, Амрах цэг

М-2

Найман нуур-Үүртийн тохой нийт 142км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Зам/км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46 29 06.37

101 52 18.64

Эхлэл цэг Пост

-

Нэвтрэх цэг, амрах цэг

46 25 17,45

102 00 08,87

Шурангийн цохио

15

Өвөрмөц тогтоцтой хадан цохио

46 27 33,10

102 16 48,36

Уянга сум

45

Төв суурин

46 43 29,49

102 21 59,89

Өвтийн даваа

23

Байгалийн үзэсгэлэнт даваа

46,49,072

102,14,284

Батөлзий сум

17

Төв суурин

46 53 26.9

102 22 46.9

Үүртийн тохой

22

Нэвтрэх цэг, авто зогсоол

М-3

Найман нуур-Арвайхээр нийт 120 км

Координат

Хүрэх газрын нэр

Зам/ км

Тайлбар

Өргөрөг

Уртраг

46 29 06.37

101 52 18.64

Эхлэл цэг Пост

-

Нэвтрэх цэг, амрах цэг

46 25 17,45

102 00 08,87

Шурангийн цохио

15

Өвөрмөц тогтоцтой хадан цохио

46 27 33,10

102 16 48,36

Уянга сум

45

Төв суурин

46 16 00,36

102 46 39,20

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр

60

Төв суурин

 

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn