Орхоны хөндийд Герман зөвлөх ажиллана

2017 оны 10-р сарын 03, Мягмар гариг, 01:42 Р.Амартүвшин
GIZ Германы хамтын ажиллагааны Төлөөлөгчийн газраас зөвлөх ажиллуулна.
 
Орхоны хөндийн БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаанд GIZ төслийн шугмаар Герман зөвлөл ажиллуулахаар GIZ суурин төлөөлөгчийн газрын Захиргааны дарга Тилла Детер ахлагчтай баг судалгаа хийлээ.
Уулзалтанд Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн Г. Эрдэнэбилэг, Р. Амартүвшин нар байлцаж Орхоны хөндийд тулгамдаж байгаа чиглэлээр зөвлөх авч ажиллуулах саналаа илэрхийлсэн
Аялал жуулчлалын гол бүс нутагт хог хаягдлын менежментийг хөгжүүлэх, хил дамнасан мэдээлэл сурталчилгааг нэвтрүүлэхэд зөвлөн туслуулах юм.
 
 

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn