Тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулав

2014 оны 8-р сарын 04, Даваа гариг, 03:43 Ж.Пүрэв

Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын / үүртийн тохойгоос Улаан цутгалан / аялал жуулчлалын гол замуудын дагуу  тэмдэг , тэмдэглэгээ хийсэн ажлын тайлан
НҮБХХ-ын “ ТХГН-ын сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн санхүүжилтээр хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн Ж. Пүрэв, Д,Эрдэнэчимэг, байгаль хамгаалагч Д, Дүгэрдорж, Х.Чулуунбат, М.Мөнхдалай Ш.Мөнхсайхан, нярав И.Мөнхзул нар 7-р сарын 25-наас 30-н хүртэл 5 хоногт хийж гүйцэтгэсэн

Үүнд: 1-р зам заасан тэмдэг – байрлуулсан газрууд
/ Үүртийн тохойгоос Улаан цутгалан хүртэл38км-т  26ш/  цагаан голын гүүрнээс Төвхөн хүртэл 6ш нийт 32 тэмдэг байрлуулсан.

 

2-р Зогсоолын тэмдэг  байрлуулсан газрууд Улаан цутгаланд 4 Үүртийн тохойд -1, Үүртийн постонд -1, Хархоринд-1

3-р Хог бүү хая тэмдэг байрлуусан газрууд /Улаан цутгаланд 4 Хустын рашаанд -1, Үүртийн тохойд-1,Бага цутгалан-1,Төвхөнд -2 Хархоринд-3

4-р Эргэлтийг хориглосон тэмдэг  байрлуулсан газрууд Үүртийн тохойд-1 цагаан голын гүүр-1 Хүрхрээд-1

5-р Зарасчлахыг хориглосон тэмдэг байрлуулсан газрууд Улаан цутгаланд -4 элст буланд -1 Хархоринд-1

6-р Эрэг ганга болгоомжлох тэмдэг байрлуулсан газрууд

Улаан цутгаланд -3, Үүртийн тохойд-2
7- Анхааруулах тэмдэг байрлуулсан газрууд  Улаан цутагалан-2, Үүртийн постийн орох хэсэгт-1
Нийт 68-н тэмдэглэгээг замын дагуу байрлуулсан Тайлан нэгтгэсэн мэргэжилтэн                                                     Ж.Пүрэв

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn