Геологийн судалгаа

2014 оны 12-р сарын 23, Мягмар гариг, 02:31 Ж.Пүрэв

 

Ашигт малтмалын газар,БНСУ-ын Геологийн шинжлэх ухаан, эрдэс баялагийн хүрээлэнтэй хамтран “ Хангайн бүсийн зүүн өмнөд хэсэгт геологийн болон ашигт малтмалын судалгаа хийх хамтын ажиллагааны төсөл”-ийн хүрээнд Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын бүсээс 600-1500 м зайд геологийн судалгааны ажил хийх багийн бүрэлдэхүүнтэй гэрээ байгуулан хяналт тавьж ажиллаа.

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn