Ногоон өдрүүдийн аян зарлаж байна.

2015 оны 4-р сарын 30, Пүрэв гариг, 02:43 Ч.Суурьтогтох

БОНХАЖЯ-ны "Нэг сая мод тарих" ажлын хүрээнд СӨББ, ЕБС-уудын дунд Ногоон өдрүүдийн аянг зарлан удирдамжийг хүргэж байна.

 

 

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn